Lärlingsutbildning
   
 
Författare:Olofsson Jonas , Wadensjö Eskil
Titel:Lärlingsutbildning
Utgivningsår:2011
Omfång:93 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203795
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 48
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Varför har lärlingsutbildning historiskt haft en relativt svag ställning i Sverige i jämförelse med länder som Danmark och Tyskland? Det är en huvudfråga i denna bok. Författarna belyser dessutom lärlingsutbildningen i relation till arbetsmarknadens organisation, i förhållande till yrkestraditioner och rörlighetsmönster och diskuterar förutsättningarna för en tillväxt av lärlingsutbildningen inom ramen för den nya gymnasieskola som tar form från hösten 2011.

Jonas Olofsson är docent i ekonomisk historia och universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildnings-vetenskap, Umeå universitet.

Eskil Wadensjö är nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB