Handbok för medling i affärstvister
   
 
Författare:Runesson Eric M.
Titel:Handbok för medling i affärstvister
Utgivningsår:2010
Omfång:154 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147094776
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt

SLUT på förlag
I den här boken lotsas vi genom medlingsprocessens olika faser. Med hjälp av exempel, praktikfall och tips på frågeställningar ges en grund för att arbeta som medlare i affärstvister. Boken tar bland annat upp:

• När man bör använda medling
• Vad som utmärker en bra medlare
• Olika konflikttyper och tvistens stadier
• Olika faser i en typisk medling
• Kommunikation mellan medlare och parter i processen
• Medlarens styrning av processen
• Förberedelsearbetet som en lärandeprocess
• Etiska frågor
• Regler och juridik

Handbok för medling vänder sig till yrkesverksamma jurister, men även till företagsledare som behöver hantera och fatta beslut i tvister.
 
  © 2017 Jure AB