Barnen och välfärdspolitiken
   
 
Författare:Andresen Astri , m. fl.
Titel:Barnen och välfärdspolitiken
Utgivningsår:2011
Omfång:459 sid.
Förlag:Dialogos
ISBN:9789175042343
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 294 SEK exkl. moms
De nordiska länderna har mycket gemensamt och det har under hela 1900-talet funnits ett nära samarbete när det gäller barnpolitik och barns rättigheter. Dagens diskussion om barn och barns rättigheter och villkor tar ofta sin utgångspunkt i 1989 års barnkonvention men det uppmärksammas alltför sällan att dessa frågor har faktiskt haft en viktig plats i det offentliga samtalet under hela 1900-talet. Boken diskuterar vad nordiskt samarbete inneburit för barn både ifråga om lagstiftning och barnpolitik i praktiken, och i vilken utsträckning nordisk välfärdspolitik En bok om nordiska barndomar under ett århundrade med stora och dramatiska samhällsförändringar. De nordiska länderna har mycket gemensamt och det har sedan länge funnits ett nära samarbete när det gäller barnpolitik och barns rättigheter. Dagens diskussion om barn och barns rättigheter och villkor tar ofta sin utgångspunkt i 1989 års barnkonvention men det uppmärksammas alltför sällan att dessa frågor faktiskt har haft en viktig plats i det offentliga samtalet under hela 1900-talet. Boken diskuterar vad nordiskt samarbete inneburit för barn både ifråga om lagstiftning och barnpolitik i praktiken, och i vilken utsträckning nordisk välfärdspolitik har utvecklats som ett resultat av samarbete, tävlan och politisk jämförelse. Vad är nordiskt, vad är nationellt och vad är internationellt i nordiska välfärdsmodeller?
 
  © 2017 Jure AB