Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning
   
 
Titel:Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning
Utgivningsår:2011
Omfång:364 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236062
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:20
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 298 SEK exkl. moms
Förslag till de lag- och förordningsändringar som krävs till följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förodning EG nr 1701/2009, 1072/2009 samt 1073/2009 av den 21 oktober 2009. De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 mars 2012.
 
  © 2017 Jure AB