Ds 2011:25 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer
   
 
Titel:Ds 2011:25 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer
Utgivningsår:2011
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236130
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:25
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta skall godkännas av Sverige.
 
  © 2017 Jure AB