Regeringens skrivelse 2010/11:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011145
Serie:Propositioner nr. 2010/11:145
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms
Redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2010.
 
  © 2017 Jure AB