Brandfarliga och explosiva varor
– En lagkommentar
   
 
Författare:Persson Åke
Titel:Brandfarliga och explosiva varor – En lagkommentar
Utgivningsår:2011
Omfång:160 sid.
Förlag:Brandskyddsföreningen
ISBN:9789171444035
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 610 SEK exkl. moms
Från och med den 1 september 2010 gäller ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. Samtidigt upphävs lagen (SFS1988:868) respektive förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Lydelsen i den nya lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) är i mycket anpassad så att framtida förändringar i internationella regler kommer att vara enklare att införa i den svenska lagstiftningen.


Två större förändringar i lagen är att kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring av explosiva varor och att väsentliga överträdelser leder till att tillstånd återkallas. Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor syftar till att skydda mot brand och explosion. Den omfattar såväl verksamhetsutövares som privatpersoners skyldigheter. ”Brandfarliga och explosiva varor” innehåller information om vad den nya lagstiftningen innebär, viktigare förändringar samt den nya gällande lagtexten med förtydligande kommentarer. Du får också hjälp att tolka lagtexten för att enklare se konsekvenserna för den egna verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB