Regeringens skrivelse 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser
Utgivningsår:2011
Omfång:163 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112019
Serie:Propositioner nr. 2011/12:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
Regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens slutsatser i granskningsrapporten RiR 2011:15. Granskningen gäller främst de senaste årens reformer av Försvarsmakten, personalförsörjningen samt de lokala och regionala nivåernas roll för samverkan mellan försvaret och övriga aktörer i samhället.
 
  © 2017 Jure AB