SOU 2011:69 Olagligt statsstöd
   
 
Titel:SOU 2011:69 Olagligt statsstöd
Anmärkning:Betänkande från Statsstödsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:388 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236383
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statsstödsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:69
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms
Uppdraget har bestått av tre delar. Den första delen avser EU-rättens förbud mot statligt stöd som inte har godkänts av Europeiska kommissionen, den andra delen reglerna om revisorsintyg i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. och den tredje delen tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen i vissa fall.
 
  © 2017 Jure AB