Aktiemarknadsnämnden 25 år
– en antologi
   
 
Titel:Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi
Utgivningsår:2011
Omfång:166 sid.
Förlag:Aktiemarknadsnämnden
ISBN:9789185333387
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 235 SEK exkl. moms
Ur förordet:

När tiden för Aktiemarknadsnämndens 25-årsjubileum började närma sig tyckte vi inom nämnden att minnet av jubileet skulle bli mera bestående om tilldragelsen kunde avspegla sig i en liten jubileumsskrift. När skriften nu föreligger kan konstateras att den ger en god bild av nämndens verksamhet och av en del närliggande områden som är av särskild betydelse för nämnden. Vill man använda en akademisk terminologi har volymen mera prägel av vänbok än av festskrift, vilket också stämmer överens med den ursprungliga avsikten.




Innehåll:

Aktiemarknadsnämnden 25 år av Johan Munck

Aktiemarknadsnämnden – en del av regleringen på aktiemarknaden av Claes Beyer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet – en tillbakablick av Rolf Skog

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv an Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Av Ragnar Boman

Coping with change: a view from the UK Takeover Panel by Barbara Muston

Den svenska takeover-regleringen – ett samspel mellan regelmarknaden och Aktiemarknadsnämnden av Göran Nyström & Erik Sjöman

Incitamentsprogram – något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid av Klaes Edhall & Emil Byström

Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor – utanför ”Leo-området” av Svante Johansson

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden av Björn Kristiansson

Ledamöter och experter i Aktiemarknadsnämnden under åren 1986-2011.
 
  © 2017 Jure AB