Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård
– En medicinrättslig studie
   
 
Författare:Axelsson Ewa
Titel:Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård – En medicinrättslig studie
Utgivningsår:2011
Omfång:417 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787991
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 527 SEK exkl. moms
Denna avhandling är en medicinrättslig studie där fokus ligger på det svenska kvalitetssäkringssystemets rättsliga konstruktion och tillämpning. De aktörer som undersöks har olika ansvar och uppgifter. Vårdgivarna har skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldigheter som ska uppfyllas. Därutöver finns aktörer som har till uppgift att kontrollera vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa aktörer är Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och patientnämnderna.

Undersökningen omfattar en kartläggning av aktörernas ansvar och rättsligt reglerade skyldigheter. I boken diskuteras centrala begrepp som till exempel hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, patientsäkerhet samt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Granskningen synliggör förtjänster och brister i systemet och bidrar till en samlad och fördjupad överblick över regelverket som styr hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkring. Författaren anser att regelverket bör förtydligas och systematiseras för att öka förutsättningarna för att det ska kunna bidra till säker vård av god kvalitet.

Ewa Axelsson har varit verksam vid Juridiska och Medicinska fakulteterna, Uppsala universitet. Sedan 2009 arbetar hon som jurist vid Generalläkarens tillsynsavdelning, Försvarsmaktens högkvarter. Akademisk avhandling.
 
  © 2017 Jure AB