SOU 2011:84 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
   
 
Titel:SOU 2011:84 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
Utgivningsår:2012
Omfång:271 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236673
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:WFC-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:84
Ämnesord:Arbetsrätt , Internationell rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Sverige bör simma lugnt!

Anser att Sverige bör avvakta med att ta ställning till ratifikation av ILO:s konvention om arbete på fiskefartyg till dess att närliggande stater gett besked om sin inställning i frågan.
Presenterar dock nödvändiga författningsförslg för att införliva konventionen i svensk rätt, om Sverige väljer att ändå ratificiera konventionen. Det gäller t.ex. läkarintyg, säkerheten ombord, vilotid och sociala förmåner för de anställda.
I november 2011 har endast två stater ratificierat konventionen. Det är därför osäkert när den kommer att träda i kraft.
 
  © 2017 Jure AB