Legitimerade läkare 2012
– Förteckning över Sveriges legitimerade läkare 2012
   
 
Titel:Legitimerade läkare 2012 – Förteckning över Sveriges legitimerade läkare 2012
Utgivningsår:2012
Omfång:982 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:9789138325933
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 906 SEK exkl. moms
Den enda kompletta förteckningen över legitimerade läkare.

Uppdaterad förteckning över samtliga legitimerade läkare i Sverige med uppgift om namn, födelseår, legitimationsår, titel och tjänsteadress.
Här hittar du även:

en förteckning över samtliga läkare med specialistkompetens indelade efter behörighetsämnen
ett register över landets sjukhus med telefonnummer
en förteckning över läkemedelskommittéer.
 
  © 2017 Jure AB