Statistisk årsbok för Sverige 2012
– Statistical Yearbook of Sweden
   
 
Titel:Statistisk årsbok för Sverige 2012 – Statistical Yearbook of Sweden
Utgivningsår:2012
Omfång:606 sid.
Förlag:SCB
ISBN:9789161815487
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Ekonomi

SLUT på förlag
Statistisk årsbok ger dig en opartisk och detaljerad bild av hela det svenska samhället, i form av texter, tabeller, diagram och kartor. Förutom att ge dig kunskap väcker den funderingar och kittlar fantasin. Kort och gott - det här är boken för dig som vill ha koll på det svenska samhället.

Använd boken som uppslagsverk, inspirationskälla eller för att snabbt få en översikt av Sverige.

I Statistisk årsbok får du till exempel veta att:
- Hushållet Medelsvensson har en genomsnittlig månadsutgift på
35 000 kronor och cirka en fjärdedel går till boendet.
- År 2010 var den genomsnittliga månadslönen 28 400 kronor.
- Sveriges befolkning beräknas öka med 1,5 miljoner de närmaste 50 åren.
- Andelen personer som dagligen använder internet har ökat de senaste åren - från 41 procent 2003 till 76 procent 2010.

Om du vill fördjupa dig ytterligare inom något område finns det utförliga källhänvisningar i anslutning till faktauppgifterna. Boken innehåller både ett svenskt och ett engelskt sakregister samt ett kapitel med internationella jämförelser.
 
  © 2017 Jure AB