SOU 2012:8 Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter
   
 
Titel:SOU 2012:8 Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter
Anmärkning:Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt. Betänkande av Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter
Utgivningsår:2012
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236918
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:8
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms
Nya försäkringsregler gäller även skärgårdstrafiken!

Föreslår ändringar och tillägg i sjölagen och fartygssäkerhetslagen som medför krav på försäkringsskydd i samband med transporter av passagerare och gods till sjöss.
Lagändringarna innebär en anpassning till EU:s Atenförordning, som enligt förslaget bör kunna tillämpas i Sverige från den 31 december 2012.
De nya reglerna ska tillämpas vid all inrikes sjötrafik med undantag för fartyg som tar högst tolv passagerare. Detta innebär att även skärgårdstrafiken i fartområdena D och E berörs med sannolikt högre försäkringspremier som följd.
Presenterar dessutom underlag när det gäller tillträdandet av Atenkonventionen om passagerartranspoter, som arbetats fram inom FN-organet IMO.

Särskild utredare: Gudmund Toijer

 
  © 2017 Jure AB