SCB Årsbok för Sveriges kommuner 2012
   
 
Titel:SCB Årsbok för Sveriges kommuner 2012
Anmärkning:Detta är sista utgåvan. Titeln kommer ej att utges mer.
Utgivningsår:2012
Omfång:142 sid.
Förlag:Statistiska centralbyrån
ISBN:9789161815593
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 282 SEK exkl. moms
I Årsbok för Sveriges kommuner presenteras ett antal uppgifter om kommuner och landsting. Uppgifterna är huvudsakligen av ekonomisk art, t.ex. skatteunderlag, utgifter och inkomster, men även andra uppgifter av mer allmän karaktär ingår. Vissa data ges också i tidsserier. För att underlätta jämförelser redovisas många av uppgifterna som relationstal.
 
  © 2017 Jure AB