Regeringens skrivelse 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader
Utgivningsår:2012
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112131
Serie:Propositioner nr. 2011/12:131
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redovisas den handlingsplan för nära-nollenergibyggnader som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. I handlingsplanen redovisas regeringens bedömningar av hur antalet nära-nollenergibyggnader avses öka i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB