Regeringens skrivelse 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur
Utgivningsår:2012
Omfång:145 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112139
Serie:Propositioner nr. 2011/12:139
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB