Prop. 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.
Utgivningsår:2012
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:159
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Förslag om ändringar i diskrimineringslagen som innebär att diskriminering p.g.a. ålder blir förbjuden på fler områden.
De områden som omfattas är:

* varor och tjänster
* bostäder
* allmän sammankomst
* offentlig tillställning
* hälso- och sjukvård
* socialtjänst
* socialförsäkring
* arbetslöshetsförsäkring
* statligt studiestöd
* offentlig anställning
 
  © 2017 Jure AB