Prop. 2011/12:152 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor
   
 
Titel:Prop. 2011/12:152 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor
Utgivningsår:2012
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Förslag om att ålderspensionärer och personer med efterlevandepension eller sjuk- och aktivitetsersättning ska få sitt bostadstillägg (BTP) beviljat tills vidare och inte tvingas ansöka varje år.
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ska dock kunna besluta om BTP ett år i taget i de fall inkomsterna varierar.
Dessutom föreslås att efterlevandepension ska beviljas utan föregående ansökan.
 
  © 2017 Jure AB