Prop. 2011/12:151 Ändringar radio och tv-lagen.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:151 Ändringar radio och tv-lagen.
Utgivningsår:2012
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:151
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Föreslår ändringar av radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att även tv-sändningar och sökbar text-tv per tråd (kabel-TV och ip-tv-sändningar) ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Föreslår också att det ska vara tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. I övriga tv-sändningar ska detta vara tillåtet endast om det finns synnerliga skäl.
 
  © 2017 Jure AB