Prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter.
Utgivningsår:2012
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:149
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Förslag om att kommunala föreskrifter om trafiktaxor m.m. ska hållas tillgängliga på ett enhetligt sätt på den kommunala anslagstavlan och via kommunens eller landstingets webbplatser.
Annonsering i den lokala pressen ska vara frivillig. Kommunala föreskrifter behöver dessutom inte längre kungöras i länets författningssamling.
 
  © 2017 Jure AB