Prop. 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans.
Utgivningsår:2012
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:147
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Föreslår en ändring i socialtjänstlagen som ger makar och sambor rätt att få bo tillsammans i ett särskilt äldreboende, om båda önskar detta.
Enligt förslaget ska rätten till samboende gälla oavsett om personerna har olika omsorgsbehov.
 
  © 2017 Jure AB