Prop. 2011/12:158 Sekretessen för djur- och växtarter.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:158 Sekretessen för djur- och växtarter.
Utgivningsår:2012
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:158
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Förslag om att uttrycket »utrotningshotad djur- och växtart» tas bort ur offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom föreslås ändringar i miljöbalken som en följd av ändringarna i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EG.
 
  © 2017 Jure AB