Prop. 2011/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården
   
 
Titel:Prop. 2011/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården
Utgivningsår:2012
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:160
Ämnesord:Offentlig rätt , Skadeståndsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB