Arbetsplatslärande
– Att leda och organisera kompetensutveckling
   
 
Författare:Kock Henrik
Titel:Arbetsplatslärande – Att leda och organisera kompetensutveckling
Utgivningsår:2010
Omfång:208 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144058467
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 282 SEK exkl. moms
Idag finns det påtagliga brister i hur företag och andra organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. Att förbättra lärande och kompetensutveckling är därför en viktig utmaning. Hur kan satsningar på kompetensutveckling lyckas? Hur ska företaget gå till väga för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden?

Boken svarar på frågor som:

•Varför satsar företag på kompetensutveckling?
•Hur går företag konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt används?
•Vilka resultat och effekter når man?
•På vilket sätt stödjer företaget bäst lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen?
Boken är lämplig för studenter i pedagogik, vuxnas lärande och arbetslivets pedagogik och den vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter samt de som arbetar med HR-frågor i företag och andra organisationer.
 
  © 2017 Jure AB