SOU 2012:57 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
   
 
Titel:SOU 2012:57 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
Anmärkning:Betänkande av Utredningen om utlänningslagen och EES-medborgare
Utgivningsår:2012
Omfång:160 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237830
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utlänningslagen och EES-medborgare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:57
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms
Inresa, vistelse, arbete, uppehållrätt, avvisning, utvisning...

Reglerna för EES-medborgare förtydligas, men utlänningslagstiftningen står fast.
Diskuterar alternativa lösningar när det gäller omstrukturering av utlänningslagen och utlänningsförordningen, inkl. en helt ny lag som avser enbart EES-medborgare. Förkastar dessa alternativ och förespråkar i stället en lösning som innebär att den nuvarande grundstrukturen behålls och att regleringen förtydligas genom mera begränsade systematiska och språkliga förbättringar.
Identifierar tre områden där det behövs förändringar:

Bestämmelserna som reglerar inresa, vistelse och arbete i 2 kap. utlänningslagen samt 2 och 3 kap. utlänningsförordningen

Reglerna om uppehållsrätt i 3 kap. utlänningsförordningen

Bestämmelserna om avvisning och utvisning i 8 kap. utlänningslagen.

Särskild utredare: Margareta Åberg


 
  © 2017 Jure AB