Prop. 2011/12:157 Sekretess för uppgifter i utländska databaser
   
 
Titel:Prop. 2011/12:157 Sekretess för uppgifter i utländska databaser
Utgivningsår:2012
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:157
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag om en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om absolut sekretess för vissa uppgifter i utländska databaser. Det gäller uppgifter som svenska myndigheter inte får behandla p.g.a. bindande EU-akt eller ingångna avtal med främmande stat eller mellanfolklig organisation.

 
  © 2017 Jure AB