SOU 2012:62 Uppsägningstvister
– En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare
   
 
Titel:SOU 2012:62 Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare
Anmärkning:Betänkande av Uppsägningstvistutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:173 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237953
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:62
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms
LAS luckras upp!

Föreslår tre ändringar i LAS - lagen om anställningsskydd:

En gräns införs för hur länge man kan behålla sin anställning under en tvist - högst ett år.
En sådan gräns ger parterna (och domstolarna) en anledning att skynda på hanteringen av uppsägningsfallen, som ofta drar ut på tiden i 17 månader eller mer.

Den högsta resp. lägsta nivån för skadestånd till arbetstagarna enligt 39 § föreslås stå kvar utan ändring. Däremot reduceras skadeståndet för de arbetsgivare som har färre än 50 anställda vid uppsägningstillfället.

Uppsägningar p.g.a. arbetsbrist ska inte kunna ogiltigförklaras för att arbetsgivaren struntat i att omplacera personal. Det ska dock fortfarande gå att yrka skadestånd i sådana situationer.

Särskild utredare: Jonas Malmberg


 
  © 2017 Jure AB