Prop. 2012/13:7 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
   
 
Titel:Prop. 2012/13:7 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
Utgivningsår:2012
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:7
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Förslag om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen gällande enegimyndigheters tillsyn enligt EU:s elmarknadsdirektiv (2009/72/EG) och gasmarknadsdirektiv (2009/73/EG).
Ändringarna innebär skärpt sekretess för handlingar från andra EU:länders energimyndigheter.
 
  © 2017 Jure AB