Prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Utgivningsår:2012
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213012
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:12
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Propositionen omfattar ändringar och förtydliganden i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Föreslagna ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring:
- Ändringar i de allmänna villkoren.
- Genomgripande förändringar av systemet för åtgärder.
- Arbetslöshetskassorna ska få utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tid då rätten till ersättning utreds.
- En sökande i ett ärende om ersättning ska intyga att lämnade uppgifter är riktiga och meddela ändrade förhållanden.

Föreslagna ändringar i lagen om arbetslöshetskassor:
- En enskild som låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för rätten till ersättning ska uteslutas som medlem ur en arbetslöshetskassa eller frånkännas rätt till ersättning.

Föreslagna ändringar i lagen om behandling av personuppgifter:
- Alla känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen ska få behandlas i en databas, om de har lämnats i ett ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2013.
 
  © 2017 Jure AB