Prop. 2012/13:23 Några körkortsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2012/13:23 Några körkortsfrågor
Utgivningsår:2012
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213023
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Förslag om vissa ändringar i körkortslagen (1998:488) m.fl. lagar som behöver göras innan ändringen enligt SFS (2011:1580) i körkortslagen träder i kraft.

Ändringarna gäller bl.a. kontroll av körkortshavares medicinska lämplighet, definitioner av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon och villkoren för alkolås.

 
  © 2017 Jure AB