Prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
   
 
Titel:Prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Utgivningsår:2012
Omfång:223 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
Rekordstor satsning på forskning med tillväxt i sikte!

Redovisar åtgärder som syftar till att forskningens kvalitet och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap ska öka.

Ur propositionen:
»Investeringar i forskning är investeringar i framtiden. Att skapa goda möjligheter för innovation ger tillväxt. I enlighet med vad som beskrevs i den förra forsknings- och innovationspropositionen ökades anslagen till svensk forskning med 5 miljarder kronor 2009–2012. I denna proposition presenteras ytterligare ökningar på sammanlagt 4 miljarder kronor till och med 2016. Därmed kommer resurserna för forskning och utveckling samt innovation totalt att ha ökat med 9 miljarder kronor under åtta år. Detta är den i särklass största resursökningen för svensk forskning och dess nyttiggörande som har skett under en så kort tidsperiod.»

 
  © 2017 Jure AB