Prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film
   
 
Titel:Prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film
Utgivningsår:2012
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013-2015. Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster.

Nya stöd införs i linje med förändringar i medielandskapet. Avtalet innehåller även skärpta krav på jämställdhet. Särskilt fokus läggs på barn- och ungdomsfilm. För att en film ska få produktionsstöd införs dessutom som ett villkor att filmen ska kunna visas med svensk text, vilket är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till svensk film för personer med funktionsnedsättning.

Propositionen innehåller också regeringens bedömning av filmpolitikens inriktning. Med kvalitet, förnyelse och tillgänglighet som övergripande inriktning bör de statliga insatserna för filmen syfta till att främja produktion och utveckling av värdefull svensk film, spridning och visning av värdefull film i olika visningsfönster i hela landet, ett levande filmarv som bevaras, används och utvecklas, internationellt utbyte och samverkan på filmområdet, barns och ungas kunskap om film och rörlig bild och deras eget skapande samt jämställdhet och mångfald på film-området.
 
  © 2017 Jure AB