Prop. 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor
Utgivningsår:2012
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att en anställd som har ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländske arbetsgivare inte längre ska betala egenavgifter, utan i stället fullgöra arbetsgivarens skyldigheter vad avser redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter.

Vidare föreslås att egenavgifter ska tas ut på samtliga avgiftspliktiga inkomster och inte bara på sådana inkomster som ska inkomstbeskattas i Sverige.

Slutligen föreslås att bestämmelserna om allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter ändras på så sätt att det för avdragsrätt inte längre ska krävas att avgiften är knuten till en intäkt som erhållits på grund av utfört arbete.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB