SOU 2012:69 Med rätt att delta
– Nyanlända kvinnor och anhöriginvandring
   
 
Titel:SOU 2012:69 Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandring
Anmärkning:Slutbetänkande från Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (AKKA-utredningen)
Utgivningsår:2012
Omfång:419 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238097
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:AKKA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:69
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms
Utredningen visar att utrikes födda kvinnors lägre sysselsättning inte främst kan förklaras av bristande vilja att arbeta eller stora familjer. I stället visas att kvinnor systematiskt får ta del av ett senare och sämre stöd för etableringen.

Därför föreslår utredningen ett antal åtgärder för att fler nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare ska få förutsättningar att delta i arbets- och samhällslivet.

 
  © 2017 Jure AB