Prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen
Utgivningsår:2012
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än i dag ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ändringen innebär ett undantag från det villkor som föreskriver att den anhörige, för att omfattas av lagen, ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2013.
 
  © 2017 Jure AB