SOU 2012:71 Tomträttsavgäld och friköp
   
 
Titel:SOU 2012:71 Tomträttsavgäld och friköp
Anmärkning:Delbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:430 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238172
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tomträtts- och arrendeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:71
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms
Rätten till friköp naggar kommunstyret!

I uitredningen föreslås nya regler för friköp eller inlösen av tomträtter som är i allmän ägo, dvs. i flertalet fall kommunägda. Samtidigt varnas för att införandet av en sådan rätt till inlösen kan innebära en »beaktansvärd» begränsning av den kommunala självstyrelsen.

Enligt förslaget ska tomträttshavaren kunna begära inlösen efter trettio år med tomträtt. Villkoren är att avtal om fastighetens användning och bebyggelse ska gälla även efter inlösen och att tomträttshavaren ställer säkerhet för ersättningen till kommunen eller annan fastighetsägare före beslutet om inlösen.

Här föreslås även nya regler för tomträttsavgälden. Den viktigaste förändringen innebär att avgälden ska justeras årligen, i stället för som nu vart tionde år. Detta medför att man undviker kraftiga, språngvisa höjningar. Regleringen föreslås i huvudsak bli likartad för olika slag av tomträtter: småhus, flerbostadshus resp. kontor- och industrifastigheter.
 
  © 2017 Jure AB