Regeringens skrivelse 2012/13:33 Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:33 Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek
Utgivningsår:2012
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213033
Serie:Propositioner nr. 2012/13:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens försäljningar av apotek (RiR 2012:10). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

 
  © 2017 Jure AB