Prop. 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet
Utgivningsår:2012
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 och att konventionen ska gälla som lag här i landet. Konventionen ersätter den tidigare konventionen av den 18 augusti 2003 (SFS 2004:114).

I huvudsak föranleds den nya konventionen av behovet av att förtydliga EU-bestämmelserna inom Norden och anpassa den nordiska samordningen till de nya EU-förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009.

Ändringar har även gjorts för att hantera problem som kan uppstå för personer som rör sig mellan de nordiska länderna. I konventionen görs inga nya åtaganden som medför kostnader för svenskt vidkommande.
 
  © 2017 Jure AB