Regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon
Utgivningsår:2012
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213060
Serie:Propositioner nr. 2012/13:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisas regeringens åtgärder för att åstadkomma en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning, mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande om mobiltelefonanvändande vid bilkörning (bet. 2010/11:18, rskr. 2012/11:222).
 
  © 2017 Jure AB