Regerings skrivelse 2012/13:62 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare
   
 
Titel:Regerings skrivelse 2012/13:62 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare
Utgivningsår:2012
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213062
Serie:Propositioner nr. 2012/13:62
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Skrivelsen innehåller dels en finansieringsplan för arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare, dels en rapport om hur arbetet med reformen fortskrider.
 
  © 2017 Jure AB