Regeringens skrivelse 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning
Utgivningsår:2012
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213059
Serie:Propositioner nr. 2012/13:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redogörs för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2011. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB