Prop. 2012/13:68 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
   
 
Titel:Prop. 2012/13:68 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Utgivningsår:2013
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:68
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Den 1 juli 2010 trädde lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar i kraft. Lagen är tidsbegränsad och gäller till och med den 30 juni 2013. Försöksverksamheten innebär att särskilt förordnade personer, trafiknykterhetskontrollanter, har rätt att i hamnar ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov på förare av motordrivna fordon. I propositionen föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2016, bland annat av det skälet att erfarenheterna av försöksverksamheten är alltför begränsade för att man ska kunna ta ställning till om lagen bör permanentas eller inte.
 
  © 2017 Jure AB