Organisationsteori för offentlig sektor
   
 
Författare:Christensen Tom , Lægreid Per , Roness Paul G. , Røvik Kjell Arne
Titel:Organisationsteori för offentlig sektor
Anmärkning:Översättare: Anders Ivarsson Westerberg
Utgivningsår:2005
Omfång:240 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147075966
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 418 SEK exkl. moms
Offentlig sektor står inför stora utmaningar och omfattande omställningsprocesser. Därför är behovet av en lärobok med empiri från svensk offentlig sektor och med en disciplinär anknytning till statsvetenskap särskilt stort.

"Till skillnad från svensk statsvetenskap har den norska i mycket hög grad utnyttjat organisationsteori i forskning och undervisning. Hur fruktbart det kan vara illustreras av den här spännande läroboken om offentlig organisation och styrning, skriven av fyra framstående norska statsvetare. Boken har förtjänstfullt anpassats till en svensk läsekrets." - Rune Premfors, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet och föreståndare för Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score).

Författarna är alla professorer i statsvetenskap vid olika universitet i Norge.

Fackgranskning: Anders Ivarsson Westerberg, Södertörn högskola, och Anders Forssell vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB