Prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete
   
 
Titel:Prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Utgivningsår:2013
Omfång:267 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:73
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
Ny dataskyddslag för utbyte av personuppgifter över EU-gränserna!

Föreslår en ny lag som ska reglera utbytet av personuppgifter i olika dataregister när Polisen, Kustbevakningen, Åklagarväsendet, Skatteverket och Tullverket samt andra rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheter samarbetar över gränserna.

Undantag görs för sådant informationsutbyte som regleras genom t.ex. Prümrådsbeslutet. Den nya lagen gäller inte heller personuppgifter som rör nationell säkerhet.

Föreslår även en ny lag som reglerar svenska medborgares tystnadsplikt vid hantering av hemligstämplade personuppgifter när de är anställda av Europol.

Lagförslagen anknyter till bestämmelserna i EU:s rambeslut 2008/977/RIF - det s.k. dataskyddsrambeslutet.
 
  © 2017 Jure AB