Prop. 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten
   
 
Titel:Prop. 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten
Utgivningsår:2013
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:74
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
Även elektroniska urkunders äkthet skyddas!

Förslag om ett utvidgat och förtydligat urkundsbegrepp. Detta ska omfatta även handlingar som upprättas, översänds och lagras i elektronisk form. Därmed kan förfalskning av elektroniska handlingar bestraffas som urkundsförfalskning.
I övrigt moderniseras regleringen av förfalskningsbrotten i 14 kap. brottsbalken.

 
  © 2017 Jure AB