Regeringens skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse 2013
– Kommittéernas sammansättning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse 2013 – Kommittéernas sammansättning
Utgivningsår:2013
Omfång:378 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213103
Serie:Propositioner nr. 2012/13:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB