Ds 2013:17 Straffavgift vid bristande kreditprövning
   
 
Titel:Ds 2013:17 Straffavgift vid bristande kreditprövning
Utgivningsår:2013
Omfång:27 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239131
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:17
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 157 SEK exkl. moms
Föreslår att Konsumentverket ska kunna ta ut en straffavgift av näringsidkare som i samband med kreditgivning till konsumenter inte gör tillräckliga kreditprövningar enligt konsumentkreditlagen (2010:1846). Straffavgiften, som ska tillfalla staten, ska komplettera Konsumentverkets befintliga sanktionsmöjligheter, varning och föreläggande om att upphöra med att lämna krediter.

Det föreslås också mer detaljerade kriterier för när Konsumentverket ska få förelägga en näringsidkare att upphöra med att lämna krediter.

 
  © 2017 Jure AB