Prop 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg
   
 
Titel:Prop 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg
Utgivningsår:2013
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB